[100% OFF] OLASILIK – Tutorial BarOLASILIK

Ezberden uzak bir şekilde olasılık teorisi’nin temellerini anlayın. Bol görselli ve soru çözümlü.

Öğrenecekleriniz

 • Deney, Sonuç, Olay, Örneklem uzayı kavramları

 • Koşullu (Conditional) olasılık

 • Bağımsızlık, Ayrıklık

 • Toplam olasılık kuralı ve Bayes teoremi

 • Ağaç diyagramları, sayma metotları

 • Permutasyon ve kombinasyon ile bir olayın olasılığının hesabı

 • Bağımsız denemeli deneyler

 • Ayrık ve sürekli rassal değişkenler

 • Olasılık kütle ve yoğunluk fonksiyonu (PMF ve PDF)

 • Ayrık ve sürekli rassal değişkenlerin kümülatif dağılım fonksiyonu (CDF)

 • Rassal değişkenlerde beklenen değer, varyans, standart sapma kavramları

 • Rassal değişkenlerin fonksiyonları, Y=g(X) ‘in PDF’ini bulmak

 • Bernoulli, Binomial, Pascal, Poisson gibi çok karşılaşılan rassal değişkenlerin dağılımlarının çıkarılışı

 • Gauss dağılımı , Q fonksiyonu, Phi fonksiyonu

 • Çoklu rassal değişkenler

Gereksinimler

 • Temel seviyede türev, integral

Bu kurs kimler için uygun:

 • Lisans öğrencileri
 • Lisansüstü öğrenciler
 • Mezunlar


Leave a Comment